پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود


مشخصات فایل: پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۲     فهرست مطالب: گزارشات تجزیه و تحلیل بهای تمام شده برای تصمیم گیری مدیرانگرایشهای اقلام بهای تمام شدهاقلام ثابت بهای تمام شده (fixed cost)انواع اقلام ثابت بهای تمام شدهاقلام متغیر بهای تمام شده (Varible cist) نمودار اقلام متغیر بهای تمام شدهمفروضات مربوط به گرایشهای اقلام بهای تمام شدهتجزیه و تحلیل نقطه سربسرنسبت حاشیه ایمنی مفروضات تجزیه و تحلیل C-V-P اهرم عملیاتی …