دانلود فایل مجموعه اميرچخماق


دانلود فایل مجموعه اميرچخماق شاهكار هنر ومعماري دوره اسلامي مسجداميرچخماق يكي از قديمي ترين بناهاي استان يزد است . اما نماي چشمگير تكيه اميرچخماق در ضلع شرقي ميدان موجب شده بسياري از بازديدكنندگان ناآشنا، توجه چنداني به مسجد نداشته، حتي از تاريخي بودن آن بي خبر باشند. … فرمت فایل ورد ۱۷ صفحه …

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و استفاده از ظرفیت ذهنی


دانلود نمونه سوالات دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت ذهنی نتایج پژوهش ها نشان می دهد همبستگی مثبت بسیار زیادی میان تسلط ……. و شکست تحصیلی و مشکلات رفتاری در مدرسه وجود دارد . الف)سیناپس ها          ب)نیمکره چپ مغز          ج)نیمکره راست مغز             د)بصل النخاع کدام یک از انواع هوش به معنای استعداد درک مقاصد ، انگیزه ها و احساسات دیگران و مهارت در ایجاد روابط با آنان می باشد ؟ الف)هوش بدنی – جنبشی           ب)هوش میان فردی            ج)هوش درون فردی          د)هوش طبیعت گرایانه   … فرمت فایل ورد ۶ صفحه   …

دانلود فایل کارآموزی بررسی چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش ها (DOE) در شرکت فرآورده های نسوز پارس


دانلود فایل کارآموزی کیفیت آجر هدف از انجام  اين پايان نامه اين است كه مطالعه اي بر روي كيفيت آجرC – MgO در كارخانه فراورده هاي نسوز پارس، انجام شود. در اين راستا طرح  با درجه تفكيك V ، به منظور كشف عامل اثر گذار بر S C C  (استحكام فشاري سرد) محصول و تنظيم سطوح بهينه براي توليد، طراحي و اجرا شد. عوامليكه بررسي شدند، عبارتند از : ضريب فشار، دانه بندي، زمان تمپرينگ، نوع و مقدار رزين، نتايج، نشان دادند كه اثلرات اصلي مقدار رزين، دانه بندي، زمان تمپرينگ و پرس و اثر متقابل زمان تمپرينگ و دانه بندي معني دار هستند. … فرمت فایل ورد ۱۴۲ صفحه …

وکتور مجسمه آزادی


 وکتور مجسمه آزادی قابل استفاده در سی ان سی لیزر …

وکتور نمادهای مصری مجموعه دوم


 وکتور نمادهای مصری مجموعه دوم مناسب سی ان سی لیزر …

وکتور نمادهای مصری مجموعه اول


وکتور نمادهای مصری مجموعه اول مناسب سی ان سی لیزر …